02-03/04/2013
Sastanak

02-03/04/2013
Sastanak
Autonomni ženski centar je održao inicijalni sastanak sa predstavnicama lokalnih partnerskih organizacija 02-03. aprila 2013. godine u Beogradu, u cilju upoznavanja partnerica sa projektnim ciljevima, aktivnostima i obavezama u realizaciji projekta i razrade metodologije za izradu lokalne kontekstualne analize.

Na sastanku je predstavljen i diskutovan projekat sa posebnim fokusom na lokalne projektne aktivnosti koje će biti realizovane u 2013. i 2014. godini. Nakon predstavljanja projekta i pravila za njegovo administriranje, učesnicama sastanka
su predstavljene matrica za izradu lokalne analize i sadržaj kontekstualne analize na nacionalnom nivou, koja će poslužiti kao osnova za izradu lokalnih analiza.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Autonomnog ženskog centra (Beograd), Odbora za ljudska prava/SOS telefona (Vranje), Centra za podršku ženama (Kikinda), Peščanika (Kruševac), Iz kruga – Vojvodina (Novi Sad), Ženskog centra (Užice) i Udruženja Romkinja – Osvit (Niš). Članice partnerskih organizacija su se saglasile sa svim predloženim projektnim aktivnostima i uslovima za njihovu realizaciju.
Autonomni ženski centar je održao inicijalni sastanak sa predstavnicama lokalnih partnerskih organizacija 02-03. aprila 2013. godine u Beogradu, u cilju upoznavanja partnerica sa projektnim ciljevima, aktivnostima i obavezama u realizaciji projekta i razrade metodologije za izradu lokalne kontekstualne analize.

Na sastanku je predstavljen i diskutovan projekat sa posebnim fokusom na lokalne projektne aktivnosti koje će biti realizovane u 2013. i 2014. godini. Nakon predstavljanja projekta i pravila za njegovo administriranje, učesnicama sastanka su predstavljene matrica za izradu lokalne analize i sadržaj kontekstualne analize na nacionalnom nivou, koja će poslužiti kao osnova za izradu lokalnih analiza.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Autonomnog ženskog centra (Beograd), Odbora za ljudska prava/SOS telefona (Vranje), Centra za podršku ženama (Kikinda), Peščanika (Kruševac), Iz kruga – Vojvodina (Novi Sad), Ženskog centra (Užice) i Udruženja Romkinja – Osvit (Niš). Članice partnerskih organizacija su se saglasile sa svim predloženim projektnim aktivnostima i uslovima za njihovu realizaciju.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.