PDF    
Beograd, 18/1/2016
HITNE MERE ZAŠTITE
PDF    
Beograd, 18/1/2016
HITNE MERE ZAŠTITE
Autonomni ženski centar se obratio narodnim poslanicama, članicama Ženske parlamentarne mreže, apelom da podrže amandmane za uvođenje hitnih mera zaštite kao samostalnog ovlašćenja policijskih službenika.

AŽC je tokom javne rasprave o nacrtu novog Zakona o policiji predložio radnoj grupi MUP-a uvođenje novog ovlašćenja policije – da u slučaju nasilja u porodici, na mestu događaja, policija može da udalji iz kuće/stana, do 14 dana, lice koje vrši nasilje prema članovima porodice – po uzoru na model razvijen u Austriji još 1997.

Tekst apela dostupan u prilogu.
Autonomni ženski centar se obratio narodnim poslanicama, članicama Ženske parlamentarne mreže, apelom da podrže amandmane za uvođenje hitnih mera zaštite kao samostalnog ovlašćenja policijskih službenika.

AŽC je tokom javne rasprave o nacrtu novog Zakona o policiji predložio radnoj grupi MUP-a uvođenje novog ovlašćenja policije – da u slučaju nasilja u porodici, na mestu događaja, policija može da udalji iz kuće/stana, do 14 dana, lice koje vrši nasilje prema članovima porodice – po uzoru na model razvijen u Austriji još 1997.

Tekst apela dostupan u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.