25/11/2013, Užice
ULIČNA AKCIJA

25/11/2013, Užice
ULIČNA AKCIJA
Ženski centar Užice je organizovao uličnu akciju sakupljanja potpisa i deljenja letaka za podršku primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Akcija je započela konferencijom za medije (RTS-TV1, TV Lav, TV 5, užičke ''Vesti'' i radio Luna). Akciji su podršku dale odbornice, članice novoformirane Odborničke ženske mreže na čelu sa Predsednicom Saveta za ravnopravnost polova.
Odbornice su direktno sa sednice izašle da svojim potpisom daju podršku Konvenciji. I pored veoma hladnog vremena građanke i građani Užica su se rado odazvali pozivu aktivistkinja, tako da je u kratkom roku sakupljeno 320 potpisa. Akcija se nastavlja do 29 novembra.
Ženski centar Užice je organizovao uličnu akciju sakupljanja potpisa i deljenja letaka za podršku primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Akcija je započela konferencijom za medije (RTS-TV1, TV Lav, TV 5, užičke ''Vesti'' i radio Luna). Akciji su podršku dale odbornice, članice novoformirane Odborničke ženske mreže na čelu sa Predsednicom Saveta za ravnopravnost polova. Odbornice su direktno sa sednice izašle da svojim potpisom daju podršku Konvenciji. I pored veoma hladnog vremena građanke i građani Užica su se rado odazvali pozivu aktivistkinja, tako da je u kratkom roku sakupljeno 320 potpisa. Akcija se nastavlja do 29 novembra.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.