PDF    
25/11/2013, Beograd
ULIČNA AKCIJA
PDF    
25/11/2013, Beograd
ULIČNA AKCIJA
Autonomni ženski centar i ženske organizacije su organizovale uličnu akciju „POTPISUJEM DA ...“ u okviru obeležavanja 25. novembra, međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama. Građanke i građani Beograd su pozvani da DOĐU, NAPIŠU, POTPIŠU I POŠALJU osnažujuće poruke za žene koje su izložene nasilju.
Ulična akcija je posvećena prunoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 31. okrobra 2013.

U prilogu podrška građana i građanki.
Autonomni ženski centar i ženske organizacije su organizovale uličnu akciju „POTPISUJEM DA ...“ u okviru obeležavanja 25. novembra, međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama. Građanke i građani Beograd su pozvani da DOĐU, NAPIŠU, POTPIŠU I POŠALJU osnažujuće poruke za žene koje su izložene nasilju. Ulična akcija je posvećena prunoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 31. okrobra 2013.

U prilogu podrška građana i građanki.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.