PDF    
25/11/2013
ULIČNA AKCIJA
PDF    
25/11/2013
ULIČNA AKCIJA
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama aktivistkinje Autonomnog ženskog centra organizuju akciju "Potpisujem da..." na Trgu Republike u Beogradu od 15h.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama aktivistkinje Autonomnog ženskog centra organizuju akciju "Potpisujem da..." na Trgu Republike u Beogradu od 15h.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.