23-24/05/2013
Konferencija

23-24/05/2013
Konferencija
U okviru programa Evropske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrednosti kao uslov za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. maja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

Konferencija je okupila predstavnike 152 organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, Turske i država EU, koje su nosioci i partneri 18 projekata koji će se realizovati naredne
četiri godine.

Autonomni ženski centar, u partnerstvu sa još 5 ženskih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Austrije i 23 lokalne organizacije iz ovih država, predstavio je projekat usmeren na zagovaranje za ratifikaciju i punu implementaciju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
U okviru programa Evropske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrednosti kao uslov za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. maja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

Konferencija je okupila predstavnike 152 organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, Turske i država EU, koje su nosioci i partneri 18 projekata koji će se realizovati naredne četiri godine.

Autonomni ženski centar, u partnerstvu sa još 5 ženskih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Austrije i 23 lokalne organizacije iz ovih država, predstavio je projekat usmeren na zagovaranje za ratifikaciju i punu implementaciju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.