21/11/2013, Beograd
SASTANAK

21/11/2013, Beograd
SASTANAK
Autonomni ženska centar i ženske organizacije iz Mreže Žene protiv nasilja učestvovale su na sektorskom sastanku sa predstavnicima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne zaštite, državnom sekretarkom Brankicom Janković i načelnikom Odeljenja ua upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite, Draganom Vulevićem, a u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Tema sastanka bila je nasilje prema ženama, imajući u vidu da je pre 3 nedelje Republika Srbija potvrdila Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, i u susret 25. novembru, Međunarodnom danu borbe protiv nasilja prema ženama.
Predstavnici Ministarstva su prikazali podatke u vezi sa temom i aktivnostima centara za socijalni rad. Ženske organizacije su predstavile teškoće sa kojima se suočavaju u priznanju usluga i aktivnosti od strane loklanih sanouprava i centara za socijalni rad. Posebno su istaknute teškoće i diskriminatorme prakse sa kojima se u institucijama suočavaju žene sa invaliditetom i Romkinje. Dati su predlozi u vezi sa organizacijom “mreže prihvatilišta” za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i za žene žrtve trgovanja ljudima, kao i predlozi za dopune Posebnog protokola o postupanju CSR-Organa starateljstva u situacijama nasilja prema ženama, kako bi ovaj document još konkretnije usmeravao stručne radnice u procene i planiranje mera i usluga u ovoj oblasti. Dijalog je protekao u konstruktivnom tonu, uz jasne odgovore predstavnika Ministarstva na sva pitanja.
Autonomni ženska centar i ženske organizacije iz Mreže Žene protiv nasilja učestvovale su na sektorskom sastanku sa predstavnicima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne zaštite, državnom sekretarkom Brankicom Janković i načelnikom Odeljenja ua upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite, Draganom Vulevićem, a u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Tema sastanka bila je nasilje prema ženama, imajući u vidu da je pre 3 nedelje Republika Srbija potvrdila Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, i u susret 25. novembru, Međunarodnom danu borbe protiv nasilja prema ženama. Predstavnici Ministarstva su prikazali podatke u vezi sa temom i aktivnostima centara za socijalni rad. Ženske organizacije su predstavile teškoće sa kojima se suočavaju u priznanju usluga i aktivnosti od strane loklanih sanouprava i centara za socijalni rad. Posebno su istaknute teškoće i diskriminatorme prakse sa kojima se u institucijama suočavaju žene sa invaliditetom i Romkinje. Dati su predlozi u vezi sa organizacijom “mreže prihvatilišta” za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i za žene žrtve trgovanja ljudima, kao i predlozi za dopune Posebnog protokola o postupanju CSR-Organa starateljstva u situacijama nasilja prema ženama, kako bi ovaj document još konkretnije usmeravao stručne radnice u procene i planiranje mera i usluga u ovoj oblasti. Dijalog je protekao u konstruktivnom tonu, uz jasne odgovore predstavnika Ministarstva na sva pitanja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.