20/11/2013, Vranje
OKRUGLI STO

20/11/2013, Vranje
OKRUGLI STO
SOS telefon Vranje je započeo kampanju POTPISUJEM kojom se zagovara primena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Kampanju je prvim potpisom podržala dr Nevena Petrušić, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Svojim potpisima podršku primeni Konvencije su dali i gradonačelnik Vranja, Zoran Antić, zamenica gradonačelnika, Bojana Veličkov i preko 70 prisutnih. SOS telefon Vranje će akcije sprovoditi i u Bujanovcu, Preševu i Medveđi.
SOS telefon Vranje je započeo kampanju POTPISUJEM kojom se zagovara primena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Kampanju je prvim potpisom podržala dr Nevena Petrušić, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Svojim potpisima podršku primeni Konvencije su dali i gradonačelnik Vranja, Zoran Antić, zamenica gradonačelnika, Bojana Veličkov i preko 70 prisutnih. SOS telefon Vranje će akcije sprovoditi i u Bujanovcu, Preševu i Medveđi.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.