15/11/2013, Novi Sad
AKCIJA

15/11/2013, Novi Sad
AKCIJA
U okviru Kampanje koja promoviše primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u Novom Sadu traje akcija lepljenja plakata sa porukama: Niko ne voli da bude pretučen, Niko ne voli brak pod prinudom, Niko ne voli nasilnike na slobodi, Niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć...
Plakati su na srpskom i mađarskom jeziku, a nalaze se na svim važnijim lokacijama u gradu. Prema rečima naših aktivista, reakcije sugrađana/ki su različite, od podržavanja do negodovanja.

Ono što niko ne voli treba promeniti!
U okviru Kampanje koja promoviše primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u Novom Sadu traje akcija lepljenja plakata sa porukama: Niko ne voli da bude pretučen, Niko ne voli brak pod prinudom, Niko ne voli nasilnike na slobodi, Niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć... Plakati su na srpskom i mađarskom jeziku, a nalaze se na svim važnijim lokacijama u gradu. Prema rečima naših aktivista, reakcije sugrađana/ki su različite, od podržavanja do negodovanja.

Ono što niko ne voli treba promeniti!
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.