21-22/06/2013
Seminar

21-22/06/2013
Seminar
Autonomni ženski centar i predstavnice lokalnih partnerskih organizacija, Iz kruga Vojvodina (Novi Sad), Peščanik (Kruševac) i Centar za podršku ženama (Kikinda) su učestvovale na seminaru o upotrebi novih medija i tehnologija u zagovaranju. Seminar je izvela organizacija DOKUKINO (DKQ), koja će pružiti i podršku u razvoju komunikacijskih strategija za sprovođenje kampanje u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta
Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Seminar istog sadržaja biće organizovan i u Nišu, 29-30. juna 2013. godine, za još tri lokalne partnerske organizacije, Odbor za ljudska prava/SOS telefon (Vranje), Udruženje Romkinja – Osvit (Niš) i Ženski centar (Užice).
Autonomni ženski centar i predstavnice lokalnih partnerskih organizacija, Iz kruga Vojvodina (Novi Sad), Peščanik (Kruševac) i Centar za podršku ženama (Kikinda) su učestvovale na seminaru o upotrebi novih medija i tehnologija u zagovaranju. Seminar je izvela organizacija DOKUKINO (DKQ), koja će pružiti i podršku u razvoju komunikacijskih strategija za sprovođenje kampanje u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Seminar istog sadržaja biće organizovan i u Nišu, 29-30. juna 2013. godine, za još tri lokalne partnerske organizacije, Odbor za ljudska prava/SOS telefon (Vranje), Udruženje Romkinja – Osvit (Niš) i Ženski centar (Užice).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.