Vranje, 9/12/2015
KAMPANJA

Vranje, 9/12/2015
KAMPANJA
Predstavnice SOS Telefona Vranje poslale su na adrese Vlade Republike Srbije razglednice koje su potpisali građani i građanke Vranja.

Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!
Predstavnice SOS Telefona Vranje poslale su na adrese Vlade Republike Srbije razglednice koje su potpisali građani i građanke Vranja.

Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.