Beograd, 9/12/2015
ODBIJEN AMANDMAN

Beograd, 9/12/2015
ODBIJEN AMANDMAN
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije na jučerašnoj sednici ćutanjem su odbili amandman na Zakon o policiji o uvođenju policijskog ovlašćenja za udaljavanje nasilnika iz kuće/stana po hitnom postupku (sada i ovde) na 14 dana. Od ukupno 170 prisutnih poslanika/ca, njih 150 uopšte nije glasalo. Amandman je podneo i obrazlagao narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević.

Autonomni ženski centar je ranije podneo isti amandman ministru unutrašnjih poslova, u postupku javne rasprave o nacrtu novog Zakona o policiji. Ministar unutrašnjih poslova je predlog takođe odbio, sa obrazloženjem da se radi o neustavnom i nezakonitom predlogu, što nije tačno. Da podsetimo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je Srbija ratifikovala 2013. godine, u čl. 52 obavezuje države da uvedu “hitne mere zaštite”.
Predlog Autonomnog ženskog centra podržala je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gospođa Zorana Mihajlović, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, gospođa Brankica Janković. Zašto su juće članice neformalne, nadpartijske Ženske parlamentarne mreže ćutale o amandmanu, ostaje nepoznanica!
 
Za sada ostaje izvesno da nasilnici ostaju bezbedni u svojim domovima, dok će njihove žene i deca morati da borave (neizvesno dugo) u “sigurnim kućama”, prihvatilištima i hraniteljskim porodicama.
 
Prilog sa sednice možete pogledati ovde.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije na jučerašnoj sednici ćutanjem su odbili amandman na Zakon o policiji o uvođenju policijskog ovlašćenja za udaljavanje nasilnika iz kuće/stana po hitnom postupku (sada i ovde) na 14 dana. Od ukupno 170 prisutnih poslanika/ca, njih 150 uopšte nije glasalo. Amandman je podneo i obrazlagao narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević.

Autonomni ženski centar je ranije podneo isti amandman ministru unutrašnjih poslova, u postupku javne rasprave o nacrtu novog Zakona o policiji. Ministar unutrašnjih poslova je predlog takođe odbio, sa obrazloženjem da se radi o neustavnom i nezakonitom predlogu, što nije tačno. Da podsetimo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je Srbija ratifikovala 2013. godine, u čl. 52 obavezuje države da uvedu “hitne mere zaštite”. Predlog Autonomnog ženskog centra podržala je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gospođa Zorana Mihajlović, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, gospođa Brankica Janković. Zašto su juće članice neformalne, nadpartijske Ženske parlamentarne mreže ćutale o amandmanu, ostaje nepoznanica!
 
Za sada ostaje izvesno da nasilnici ostaju bezbedni u svojim domovima, dok će njihove žene i deca morati da borave (neizvesno dugo) u “sigurnim kućama”, prihvatilištima i hraniteljskim porodicama.
 
Prilog sa sednice možete pogledati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.