Beograd, 26/11/2015
NAGRADA

Beograd, 26/11/2015
NAGRADA
Na šestoj godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije dodeljena je Nagrada za doprinos unapredjenju prava žrtava Autonomnom ženskom centru.
 
Za AŽC je to izuzetno značajna nagrada, jer dolazi od organizacije sa kojom se zajedno već dugi niz godina zalaže za bolji zakonodavni okvir, poboljšanje prakse u postupanju državnih institucija i unapređenje prava žena sa iskustvom nasilja.
Prenosimo deo iz Odluke o dodeli nagrade:
„Zbog svog aktivizma, entuzijazma i istrajnosti u pružanju podrške ženama žrtvama muškog nasilja i zalaganja i zagovaranja za poboljšanje njihovog pravnog i ukupnog položaja, koje traje već više of 20 godina, Upravni odbor je odlučio da dodeli Autonomnom ženskom centru Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava. Time želimo da odamo priznanje za dosadašnji rad ove organizacije i svih žena koje su, i danas i svih prethodnih godina, bile uključene u rad AŽC. Nadamo se da će ova nagrada biti makar mali dodatni podsticaj da istraju u svojoj misiji, važnoj za dalji razvoj građanskog društva.“
Na šestoj godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije dodeljena je Nagrada za doprinos unapredjenju prava žrtava Autonomnom ženskom centru.
 
Za AŽC je to izuzetno značajna nagrada, jer dolazi od organizacije sa kojom se zajedno već dugi niz godina zalaže za bolji zakonodavni okvir, poboljšanje prakse u postupanju državnih institucija i unapređenje prava žena sa iskustvom nasilja. Prenosimo deo iz Odluke o dodeli nagrade:
„Zbog svog aktivizma, entuzijazma i istrajnosti u pružanju podrške ženama žrtvama muškog nasilja i zalaganja i zagovaranja za poboljšanje njihovog pravnog i ukupnog položaja, koje traje već više of 20 godina, Upravni odbor je odlučio da dodeli Autonomnom ženskom centru Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava. Time želimo da odamo priznanje za dosadašnji rad ove organizacije i svih žena koje su, i danas i svih prethodnih godina, bile uključene u rad AŽC. Nadamo se da će ova nagrada biti makar mali dodatni podsticaj da istraju u svojoj misiji, važnoj za dalji razvoj građanskog društva.“
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.