Dimitrovgrad, 26/11/2015
PODRŠKA KAMPANJI

Dimitrovgrad, 26/11/2015
PODRŠKA KAMPANJI
Članice Nezavisnog ženskog centra iz Dimitrovgrada organizovale su uličnu akciju 26.11.2015.g. u Dimitrovgradu povodom početka kampanje "Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!". Na akciji je prikupljeno više od 100 potpisa podrške, koji će biti poslati na adrese Vlade Republike Srbije.
Članice Nezavisnog ženskog centra iz Dimitrovgrada organizovale su uličnu akciju 26.11.2015.g. u Dimitrovgradu povodom početka kampanje "Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!". Na akciji je prikupljeno više od 100 potpisa podrške, koji će biti poslati na adrese Vlade Republike Srbije.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.