Podgorica, 24-25/11/2015
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Podgorica, 24-25/11/2015
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Sigurna ženska kuća i Odbor za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore organizovali su 24. i 25. novembra 2015. međunarodnu konferenciju "Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja – garancije dostupnosti i kvaliteta usluge", posvećenu primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Konferenciji su prisustvovali: parlamentarke/ci, predstavnice/ci vlada i nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom prava žena žrtava nasilja iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Makedonije, Turske, Albanije i Kosova.
Cilj konferencije bio je uspostavljanje snažne platforme za razvoj i saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka, razmena znanja, iskustva i informacija, kao i razvoj jake i dugoročne saradnje u regionu.
Sigurna ženska kuća i Odbor za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore organizovali su 24. i 25. novembra 2015. međunarodnu konferenciju "Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja – garancije dostupnosti i kvaliteta usluge", posvećenu primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Konferenciji su prisustvovali: parlamentarke/ci, predstavnice/ci vlada i nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom prava žena žrtava nasilja iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Makedonije, Turske, Albanije i Kosova. Cilj konferencije bio je uspostavljanje snažne platforme za razvoj i saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka, razmena znanja, iskustva i informacija, kao i razvoj jake i dugoročne saradnje u regionu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.