PDF    
Septembar 2015
Gloria
PDF    
Septembar 2015
Gloria

"Sve službe zadužene za sprečavanje nasilja u porodici dobile su jasan zakonski dokument kako da postupaju kad im se žrtve obrate za pomoć, ali u praksi često ne rade u skladu sa njim" - navodi Tanja Ignjatović, psihološkinja u Autonomnom ženskom centru.

Interjvu (pdf.) donosi više informacija o nadležnostima institucija i načinu na koji trenutno postupaju profesionalci u slučajevima nasilja u porodici u Srbiji.

"Sve službe zadužene za sprečavanje nasilja u porodici dobile su jasan zakonski dokument kako da postupaju kad im se žrtve obrate za pomoć, ali u praksi često ne rade u skladu sa njim" - navodi Tanja Ignjatović, psihološkinja u Autonomnom ženskom centru.

Interjvu (pdf.) donosi više informacija o nadležnostima institucija i načinu na koji trenutno postupaju profesionalci u slučajevima nasilja u porodici u Srbiji.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.