10/11/2013, Beograd
SASTANAK

10/11/2013, Beograd
SASTANAK
Svih 29 partnerskih ženskih organizacija iz 6 država regiona (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija) prvi put su se susrele u Beogradu.
Na radnom sastanku partnerice su  predstavile svoje aktivnosti i izrazile želje za dodatnom regionalnom saradnjom.
Svih 29 partnerskih ženskih organizacija iz 6 država regiona (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija) prvi put su se susrele u Beogradu. Na radnom sastanku partnerice su  predstavile svoje aktivnosti i izrazile želje za dodatnom regionalnom saradnjom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.