PDF    
Beograd, 8/7/2015
PODRŠKA
PDF    
Beograd, 8/7/2015
PODRŠKA

Autonomni ženski centar se obratio kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti molbom da ovo nezavisno telo podrži inicijativu za uvođenje “hitnih mera zaštitu” od nasilja u porodici (dopis u prilogu). Ove mere je predložio AŽC u okviru javne diskusije o Nacrtu zakona o policiji. Brojni mediji su juče objavili da je poverenica podržala ovu inicijativu AŽC.

Autonomni ženski centar se obratio kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti molbom da ovo nezavisno telo podrži inicijativu za uvođenje “hitnih mera zaštitu” od nasilja u porodici (dopis u prilogu). Ove mere je predložio AŽC u okviru javne diskusije o Nacrtu zakona o policiji. Brojni mediji su juče objavili da je poverenica podržala ovu inicijativu AŽC.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.