7-8/09/2013
Strategija

7-8/09/2013
Strategija
Autonomni ženski centar i predstavnice lokalnih partnerskih organizacija, uz pomoć Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, razvile su strategiju za kampanju kojom će se građankama/građanima
Srbije predstaviti sadržaj Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Očekuje se da Konvencija bude potvrđena u Narodnoj skupštini Srbije tokom septembra 2013. godine.
Autonomni ženski centar i predstavnice lokalnih partnerskih organizacija, uz pomoć Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, razvile su strategiju za kampanju kojom će se građankama/građanima Srbije predstaviti sadržaj Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Očekuje se da Konvencija bude potvrđena u Narodnoj skupštini Srbije tokom septembra 2013. godine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.