Novi Sad, 18/5/2015
RTV

Novi Sad, 18/5/2015
RTV

Ivana Nikolić, predstavnica ...IZ KRUGA – VOJVODINA, govorila je u jutarnjem programu RTV-a o zahtevu upućenom Ministarstvu unutrašnjih poslova da se policiji daju zakonska ovlašćenja za udaljavanje nasilnika iz stana i zabrani kontaktiranje sa žrtvom na 14 dana.  

Intervju možete pogledati na YT kanalu RTV-a: https://youtu.be/qR2qasQfMTc

Ivana Nikolić, predstavnica ...IZ KRUGA – VOJVODINA, govorila je u jutarnjem programu RTV-a o zahtevu upućenom Ministarstvu unutrašnjih poslova da se policiji daju zakonska ovlašćenja za udaljavanje nasilnika iz stana i zabrani kontaktiranje sa žrtvom na 14 dana.  

Intervju možete pogledati na YT kanalu RTV-a: https://youtu.be/qR2qasQfMTc

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.