PDF    
10/11/2013, Beograd
Konferencija
PDF    
10/11/2013, Beograd
Konferencija
Autonomni ženska centar, u saradnji sa 28 ženskih organizacija iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije organizovao je međunarodnu konferenciju posvećenu Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na konferenciji su pozvane/i sve/i predstavnice/i civilnih organizacija koje dele vrednosti ljudskih prava da potpišu Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama. Na konferenciji su uvodne govore imali Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Žoze Mendeš Bota, specijalni izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o nasilju nad ženama, Nadia Ćuk, zamenica šefice misije Saveta Evrope u Beogradu.
U panelu su učestvovali predstavnice parlamenata: Ismeta Dervoz (BIH), Gordana Sobol (Hrvatska) i Ermira Mehmeti (Makedonija), predstavnice ministarstava, Jana Lovšin (Slovenija) i Jasmina Ivanović (Srbija), kao i predstavnice ženskih organizacija, Nada Golubović (BIH), Roza Logar i Maria Rösslhumer (Austrija), Špela Veselič (Slovenija), Adriana Bego (Hrvatska), Savka Todorovska (Makedonija) i Tanja Ignjatović (Srbija). Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra je pročitala Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama i pozvala sve civilne organizacije koje dele vrednosti ljudskih prava da je potpišu.
Međunarodna konferencija je organizovana u okviru regionalne kampanje Potpisujem.org
Autonomni ženska centar, u saradnji sa 28 ženskih organizacija iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije organizovao je međunarodnu konferenciju posvećenu Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na konferenciji su pozvane/i sve/i predstavnice/i civilnih organizacija koje dele vrednosti ljudskih prava da potpišu Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama. Na konferenciji su uvodne govore imali Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Žoze Mendeš Bota, specijalni izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o nasilju nad ženama, Nadia Ćuk, zamenica šefice misije Saveta Evrope u Beogradu. U panelu su učestvovali predstavnice parlamenata: Ismeta Dervoz (BIH), Gordana Sobol (Hrvatska) i Ermira Mehmeti (Makedonija), predstavnice ministarstava, Jana Lovšin (Slovenija) i Jasmina Ivanović (Srbija), kao i predstavnice ženskih organizacija, Nada Golubović (BIH), Roza Logar i Maria Rösslhumer (Austrija), Špela Veselič (Slovenija), Adriana Bego (Hrvatska), Savka Todorovska (Makedonija) i Tanja Ignjatović (Srbija). Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra je pročitala Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama i pozvala sve civilne organizacije koje dele vrednosti ljudskih prava da je potpišu.
Međunarodna konferencija je organizovana u okviru regionalne kampanje Potpisujem.org
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.