Beograd, 14/5/2015
N1

Beograd, 14/5/2015
N1
Pogledajte ceo intervju u kome je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra govorila za televiziju N1 o predlogu za uvođenje hitnih mera zaštite.
Pogledajte ceo intervju u kome je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra govorila za televiziju N1 o predlogu za uvođenje hitnih mera zaštite.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.