01/10/2013
Sastanak

01/10/2013
Sastanak
Autonomni ženski centar je održao drugi sastanak ekspertske radne grupe za izradu studije početnog stanja zakona i politika u odnosu na standarde Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Izrađena je prva analiza usaglašenosti postojećih zakona i politika sa standardima nekoliko poglavlja Konvencije: I Poglavlje – Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze (čl. 3 i 5), II Poglavlje – Integrisanje politika i prikupljanje podataka, III Poglavlje – Prevencija (čl. 15 i 16), IV Poglavlje – Zaštita i podrška, V Poglavlje – Materijalno krivično pravo, VI Poglavlje – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere, VII Poglavlje – Migracije i azil.

Metodologiju za analizu pripremila je Marija Lukić.
Po sličnoj metodologiji biće urađene analize stanja u svim državama regiona iz kojih su partnerske organizacije (Slovenija, Hrvatska, BiH i Makedonija), što će omogućiti međusobno poređenje nalaza.

Ekspertsku grupu saradnika AŽC sačinjavaju: Marija Lukić, Ivan Sekulović, Marija Anđelković (NVO ASTRA), Miroslava Jelačić (Grupa 484). U pripremi materijala, preporuka i predloga učestvuju i članice AŽC: Vanja Macanović, Tanja Ignjatović i Danijela Pešić.

Prva radna verzija studije početnog stanja poslužiće za konsultacije sa različitim grupama "saveznika" i "ciljanih publika" u cilju diskusije nalaza i prikupljanja predloga za unapređenje postojećih zakona i politika.
Autonomni ženski centar je održao drugi sastanak ekspertske radne grupe za izradu studije početnog stanja zakona i politika u odnosu na standarde Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Izrađena je prva analiza usaglašenosti postojećih zakona i politika sa standardima nekoliko poglavlja Konvencije: I Poglavlje – Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze (čl. 3 i 5), II Poglavlje – Integrisanje politika i prikupljanje podataka, III Poglavlje – Prevencija (čl. 15 i 16), IV Poglavlje – Zaštita i podrška, V Poglavlje – Materijalno krivično pravo, VI Poglavlje – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere, VII Poglavlje – Migracije i azil.

Metodologiju za analizu pripremila je Marija Lukić. Po sličnoj metodologiji biće urađene analize stanja u svim državama regiona iz kojih su partnerske organizacije (Slovenija, Hrvatska, BiH i Makedonija), što će omogućiti međusobno poređenje nalaza.

Ekspertsku grupu saradnika AŽC sačinjavaju: Marija Lukić, Ivan Sekulović, Marija Anđelković (NVO ASTRA), Miroslava Jelačić (Grupa 484). U pripremi materijala, preporuka i predloga učestvuju i članice AŽC: Vanja Macanović, Tanja Ignjatović i Danijela Pešić.

Prva radna verzija studije početnog stanja poslužiće za konsultacije sa različitim grupama "saveznika" i "ciljanih publika" u cilju diskusije nalaza i prikupljanja predloga za unapređenje postojećih zakona i politika.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.