PDF    
Beograd, 21/4/2015
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PDF    
Beograd, 21/4/2015
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja uputili su javno saopštenje povodom jučerašnjeg ubistva S.R, koju je godinama proganjao ubica G.M. Ovim je ponovljen zahtev da Srbija bez odlaganja u Krivični zakonik uvede krivično delo proganjanje i propiše obavezu svih profesionalaca koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici da procenjuju rizik od ponavljanja nasilja i rizik od nastupanja smrtne posledice.

Saopštenje u celosti dostupno u prilogu (.pdf). 
Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja uputili su javno saopštenje povodom jučerašnjeg ubistva S.R, koju je godinama proganjao ubica G.M. Ovim je ponovljen zahtev da Srbija bez odlaganja u Krivični zakonik uvede krivično delo proganjanje i propiše obavezu svih profesionalaca koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici da procenjuju rizik od ponavljanja nasilja i rizik od nastupanja smrtne posledice.

Saopštenje u celosti dostupno u prilogu (.pdf). 
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.