PDF    
Beograd, 1/3/2015
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PDF    
Beograd, 1/3/2015
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja izrazili su najoštriji protest povodom juče objavljene vesti da je silovatelju povratniku izrečena veoma blaga prvostepena osuda i da mu je do pravnosnažnosti presude određen kućni pritvor.
 
U saopštenju se navodi da je okrivljeni M.P. već jednom, u sudskom postupku koji se vodi za krivično delo bludnih radnji koje je ranije učinio, pušten iz pritvora, čime je sud stvorio uslove da on ponovo siluje i ovog puta teško prebije novu žrtvu.
Hitno je zatraženo da Ministarstvo pravde predloži Narodnoj Skupštini izmenu definicije krivičnog dela silovanja, osnivanje kriznih centara za žrtve silovanja, te usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Minimalnim pravima, uslugama i standardima za žrtve krivičnih dela. Zahteva se i da nadležna ministarstva usvoje jedinstveni protokol o postupanju profesionalaca nadležnih službi u slučajevima prijave seksualnog nasilja.
 
Saopštenje u celosti dostupno u prilogu (.pdf).
Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja izrazili su najoštriji protest povodom juče objavljene vesti da je silovatelju povratniku izrečena veoma blaga prvostepena osuda i da mu je do pravnosnažnosti presude određen kućni pritvor.
 
U saopštenju se navodi da je okrivljeni M.P. već jednom, u sudskom postupku koji se vodi za krivično delo bludnih radnji koje je ranije učinio, pušten iz pritvora, čime je sud stvorio uslove da on ponovo siluje i ovog puta teško prebije novu žrtvu. Hitno je zatraženo da Ministarstvo pravde predloži Narodnoj Skupštini izmenu definicije krivičnog dela silovanja, osnivanje kriznih centara za žrtve silovanja, te usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Minimalnim pravima, uslugama i standardima za žrtve krivičnih dela. Zahteva se i da nadležna ministarstva usvoje jedinstveni protokol o postupanju profesionalaca nadležnih službi u slučajevima prijave seksualnog nasilja.
 
Saopštenje u celosti dostupno u prilogu (.pdf).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.