PDF    
Beograd, 19/12/2014
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PDF    
Beograd, 19/12/2014
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Mreža Žene protiv nasilja zahteva od nadležnih državnih organa da preispitaju odgovornost i preduzmu odgovarajuće sankcije prema zaposlenim u institucijama koji nisu reagovali na odgovarajući način na prijavu muškog nasilja prema ženama, imajući u vidu da su njihovi propusti u radu doveli do ubistva žena.
 
S obzirom na to da se trend ubistava žena od strane njihovih partnera ili članova porodice nastavlja, zahtevamo preduzimanje sistemskih mera kako bi se otkrili i prevenirali rizici i posledice. Mere minimalno uključuju obavezu nadležnih državnih organa da po službenoj dužnosti proveravaju bezbednosne rizike i izrađuju bezbednosni plan za žene, kao i uvođenje hitnih mera zaštite.
 
Podsećamo da je Republika Srbija preuzela obavezu da s dužnom pažnjom spreči, istraži, kazni i obezbedi nadoknadu za dela nasilja obuhvaćena Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova se odredba odnosi na sve nadležne državne organe, zvaničnike, službenike, ustanove i druge aktere. Ukoliko nisu u stanju to da obezbede, resorni ministri treba da podnesu
ostavke, zbog neispunjavanja zakonom predviđenih obaveza kojima se garantuju pravo na život građankama Republike Srbije.
 
Na međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama odgovorni da obezbede efikasnu zaštitu žena od nasilja obećali su da će država s posebnom pažnjom i hitnošću raditi na suzbijanju i sprečavanju nasilja prema ženama. Nažalost, kampanja se nije ni završila, a već beležimo nove slučajeve ubistava žena:  Dragana Ćirić (18) - 8. decembra (Zaječar), Andrea Lajčak (38) - 10. decembra (Čoka), Zdenka Sljuka (40) - 12. decembra (Novi Sad). Počinioci ubistava bili su poznati nadležnim državnim institucijama, žene su se obraćale institucijama za pomoć, ali one nisu učinile ništa ili su činile nedovoljno da zaštite ove žene.
 
Ženske organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja ne žele da tolerišu lažna obećanja. Nasilje prema ženama je zločin, a država je dužna da zločin spreči. Tražimo da to bez odlaganja i (u)čini!

Saopštenje u celosti u prilogu (.pdf).
Mreža Žene protiv nasilja zahteva od nadležnih državnih organa da preispitaju odgovornost i preduzmu odgovarajuće sankcije prema zaposlenim u institucijama koji nisu reagovali na odgovarajući način na prijavu muškog nasilja prema ženama, imajući u vidu da su njihovi propusti u radu doveli do ubistva žena.
 
S obzirom na to da se trend ubistava žena od strane njihovih partnera ili članova porodice nastavlja, zahtevamo preduzimanje sistemskih mera kako bi se otkrili i prevenirali rizici i posledice. Mere minimalno uključuju obavezu nadležnih državnih organa da po službenoj dužnosti proveravaju bezbednosne rizike i izrađuju bezbednosni plan za žene, kao i uvođenje hitnih mera zaštite.
 
Podsećamo da je Republika Srbija preuzela obavezu da s dužnom pažnjom spreči, istraži, kazni i obezbedi nadoknadu za dela nasilja obuhvaćena Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova se odredba odnosi na sve nadležne državne organe, zvaničnike, službenike, ustanove i druge aktere. Ukoliko nisu u stanju to da obezbede, resorni ministri treba da podnesu ostavke, zbog neispunjavanja zakonom predviđenih obaveza kojima se garantuju pravo na život građankama Republike Srbije.
 
Na međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama odgovorni da obezbede efikasnu zaštitu žena od nasilja obećali su da će država s posebnom pažnjom i hitnošću raditi na suzbijanju i sprečavanju nasilja prema ženama. Nažalost, kampanja se nije ni završila, a već beležimo nove slučajeve ubistava žena:  Dragana Ćirić (18) - 8. decembra (Zaječar), Andrea Lajčak (38) - 10. decembra (Čoka), Zdenka Sljuka (40) - 12. decembra (Novi Sad). Počinioci ubistava bili su poznati nadležnim državnim institucijama, žene su se obraćale institucijama za pomoć, ali one nisu učinile ništa ili su činile nedovoljno da zaštite ove žene.
 
Ženske organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja ne žele da tolerišu lažna obećanja. Nasilje prema ženama je zločin, a država je dužna da zločin spreči. Tražimo da to bez odlaganja i (u)čini!

Saopštenje u celosti u prilogu (.pdf).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.