01/10/2013, Beograd
Konvencija

01/10/2013, Beograd
Konvencija
Nova Konvencija protiv nasilja nad ženama - čuva živote i smanjuje ljudsku patnju

Autonomni ženski centar i ženske organizacije iz Srbije izražavaju zadovoljstvo što se na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Nasilje prema ženama i nasilje u porodici je svakodnevica srpskog društva. Sve su učestaliji medijski izveštaji o novim događajima, od kojih su neki posebno teški i završavaju se smrtnim ishodom. U Srbiji je tokom ove godine, prema medijskim izveštajima, ubijeno 38 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje. Programi prevencije nasilja prema ženama su nedovoljni i sporadični. Žrtvama se ne garantuje zaštita i sveobuhvatna podrška. Mali broj učinilaca je procesuiran i još manji kažnjen, uglavnom blagim kaznama.

Značaj Konvencije protiv nasilja nad ženama i
nasilja u porodici je u činjenici da je ona najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Ona stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Konvencija postavlja temelje za uvođenje novih krivičnih dela, za efikasniji odgovor države na nasilje, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca. Ona poziva na saradnju i aktivno učešće svih relevantnih državnih ustanova i organizacija civilnog društva. Od država se traži da sistematski prate i izveštavaju o primeni svih odredbi Konvencije.

Autonomni ženski centar i ženske organizacije još jednom pozivaju narodne poslanike i poslanice da svojim glasom snažno podrže usvajanje Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije, kako bi ovaj značajni međunarodni ugovor što pre stupio na snagu.

Takođe apelujemo na poslanike i poslanice da ne usvoje rezerve koje je Vlada Republike Srbije stavila na dva člana ove Konvencije.


u Beogradu, 1. oktobra 2013.godine
Nova Konvencija protiv nasilja nad ženama - čuva živote i smanjuje ljudsku patnju

Autonomni ženski centar i ženske organizacije iz Srbije izražavaju zadovoljstvo što se na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Nasilje prema ženama i nasilje u porodici je svakodnevica srpskog društva. Sve su učestaliji medijski izveštaji o novim događajima, od kojih su neki posebno teški i završavaju se smrtnim ishodom. U Srbiji je tokom ove godine, prema medijskim izveštajima, ubijeno 38 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje. Programi prevencije nasilja prema ženama su nedovoljni i sporadični. Žrtvama se ne garantuje zaštita i sveobuhvatna podrška. Mali broj učinilaca je procesuiran i još manji kažnjen, uglavnom blagim kaznama.

Značaj Konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je u činjenici da je ona najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Ona stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Konvencija postavlja temelje za uvođenje novih krivičnih dela, za efikasniji odgovor države na nasilje, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca. Ona poziva na saradnju i aktivno učešće svih relevantnih državnih ustanova i organizacija civilnog društva. Od država se traži da sistematski prate i izveštavaju o primeni svih odredbi Konvencije.

Autonomni ženski centar i ženske organizacije još jednom pozivaju narodne poslanike i poslanice da svojim glasom snažno podrže usvajanje Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije, kako bi ovaj značajni međunarodni ugovor što pre stupio na snagu.

Takođe apelujemo na poslanike i poslanice da ne usvoje rezerve koje je Vlada Republike Srbije stavila na dva člana ove Konvencije.


u Beogradu, 1. oktobra 2013.godine
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.