Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere za osnivanje stalno otvorenih (24 sata na dan, sedam dana u tjednu) besplatnih telefonskih linija koje pokrivaju područje cijele države radi davanja savjeta pozivateljima, povjerljivo ili uz dužno poštovanje njihove anonimnosti, u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 24 Telefonske linije za pomoć
Usporedba između država čl. 24 Telefonske linije za pomoć
PITANJA
 
a. Postoji li na državnom nivou SOS telefon za žrtve nasilja prema ženama i u obitelji? Navedite koje su žrtve nasilja ciljna grupa? Postoje li SOS telefoni na regionalnom/lokalnom nivou? Pružaju li oni samo informacije ili također daju savjete? Kakve su informacije i/ili savjetovanje u pitanju (psihološko, pravno itd.)? Je li telefon besplatan? Je li je otvoren 24 sata, 7 dana u tjednu? Je li razgovor povjerljiv ili žrtva mora dati osobne podatke? Postoje li pravila o povjerljivosti? Molim, objasnite. Postoje li podaci o broju žrtava koje su koristile ovu uslugu u posljednje dvije godine?
Odgovor: Brojna skloništa i savjetovališta imaju SOS telefone, a postoji i Pozivni centra za žrtve zločina (v. supra, tekst uz čl. 19. Konvencije). Međutim, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svom je izvješću za 2012. godinu uputila prijedloge skloništima i savjetovalištima u Republici Hrvatskoj koji nemaju besplatni SOS telefon s predbrojem usluge besplatnog poziva 0800 da razmotre uvođenje navedene telefonske linije. Navedeni prijedlog u duhu je čl. 24. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (tzv. Istanbulska konvencija). S tim ciljem, Pravobraniteljica je održala sastanak s predstavnicima/ predstavnicama pojedinih skloništa i savjetovališta, a zaključno su dogovorena tehnička rješenja i pojedinačno razmatranje procjene troškova pojedinih skloništa i savjetovališta.
PLUS
a. Postoji li na državnom nivou SOS telefon za žrtve nasilja prema ženama i u obitelji? Navedite koje su žrtve nasilja ciljna grupa? Postoje li SOS telefoni na regionalnom/lokalnom nivou? Pružaju li oni samo informacije ili također daju savjete? Kakve su informacije i/ili savjetovanje u pitanju (psihološko, pravno itd.)? Je li telefon besplatan? Je li je otvoren 24 sata, 7 dana u tjednu? Je li razgovor povjerljiv ili žrtva mora dati osobne podatke? Postoje li pravila o povjerljivosti? Molim, objasnite. Postoje li podaci o broju žrtava koje su koristile ovu uslugu u posljednje dvije godine?
Odgovor: Brojna skloništa i savjetovališta imaju SOS telefone, a postoji i Pozivni centra za žrtve zločina (v. supra, tekst uz čl. 19. Konvencije). Međutim, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svom je izvješću za 2012. godinu uputila prijedloge skloništima i savjetovalištima u Republici Hrvatskoj koji nemaju besplatni SOS telefon s predbrojem usluge besplatnog poziva 0800 da razmotre uvođenje navedene telefonske linije. Navedeni prijedlog u duhu je čl. 24. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (tzv. Istanbulska konvencija). S tim ciljem, Pravobraniteljica je održala sastanak s predstavnicima/ predstavnicama pojedinih skloništa i savjetovališta, a zaključno su dogovorena tehnička rješenja i pojedinačno razmatranje procjene troškova pojedinih skloništa i savjetovališta.


MINUS
b. Tko pruža ove usluge? Je li osoblje educirano za pružanje ovakvih usluga? Kako se financira SOS telefon?
Odgovor: Organizacije civilnog društva vode savjetodavne telefonske linije za žrtve partnerskog nasilja koji u većini slučajeva imaju ograničeno radno vrijeme. Trenutačno, Hrvatska nema nacionalni savjetodavni telefon koji bi radio od 0 do 24 h namijenjen žrtvama partnerskog nasilja. U adresaru ustanova1 organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, potporu i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji navedene su organizacije i ustanove koje su usmjerene na rad sa ženama koje su preživjele nasilje. Prema izdanju iz 2012. godine u Republici Hrvatskoj djeluje 20 SOS linija organiziranih od strane organizacija civilnog društva ili lokalne samouprave, od čega njih pet imaju telefonski broj 0800 koji je besplatan za pozive. Potrebno je uspostaviti i financirati rad nacionalne savjetodavne SOS linije namijenjenu žrtvama partnerskog nasilja koja bi radila od 0 do 24 sata.
b. Tko pruža ove usluge? Je li osoblje educirano za pružanje ovakvih usluga? Kako se financira SOS telefon?
Odgovor: Organizacije civilnog društva vode savjetodavne telefonske linije za žrtve partnerskog nasilja koji u većini slučajeva imaju ograničeno radno vrijeme. Trenutačno, Hrvatska nema nacionalni savjetodavni telefon koji bi radio od 0 do 24 h namijenjen žrtvama partnerskog nasilja. U adresaru ustanova1 organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, potporu i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji navedene su organizacije i ustanove koje su usmjerene na rad sa ženama koje su preživjele nasilje. Prema izdanju iz 2012. godine u Republici Hrvatskoj djeluje 20 SOS linija organiziranih od strane organizacija civilnog društva ili lokalne samouprave, od čega njih pet imaju telefonski broj 0800 koji je besplatan za pozive. Potrebno je uspostaviti i financirati rad nacionalne savjetodavne SOS linije namijenjenu žrtvama partnerskog nasilja koja bi radila od 0 do 24 sata.
MINUS
[1] Ministarstva unutarnjih poslova: http://www.mup.hr/77965.aspx http://www.mup.hr/UserDocsImages/ Savjeti/2014/ADRESAR%202012.pdf
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.