10-11/06/2013
Radionica

10-11/06/2013
Radionica
Na radionici su sudjelovale po dvije predstavnice svake lokalne partnerske organizacije. Cilj radionice bio je podizanje kapaciteta lokalnih organizacija o razvoju komunikacijskih strategija prema institucijama i tijelima donositeljima odluka. Radionicu su pripremile i vodile Gordana Simonović, novinarka i Rada Borić, feministička aktivistkinja. Prvi dan ponudio je teoriska i praktična znanja o strategijama komunikacije s vlastima na loklanom i nacionalnom nivou. Trenerice su facilitirale pripremu nacionalne strategije zagovaranja Konvencije VE o suzbijanju nasilja protiv žena uključujući obiteljsko nasilje. Naša nacionalna strategija je fokusirana na prijenos informacija relevantnim ženskim OCD-ima, institucijama rodne
ravnopravnosti i ljudskih prava, političarima/kama, te važnim ženama u vladajućim političkim strukturama. Na lokalnoj razini dogovoreno je da će lokalne partnerice pokrenuti pitanje ratifikacije u komunikaciji s lokalnim vlastima i institucijama koje rade na suzbijanju nasilja protiv žena. Sljedeći korak u njihovom radu, nakon ratifikacije bit će zagovaranje za kvalitenom implementacijom odredbi Konvencije. Drugi dan radionice facilitatorice su bile fokusirane na rad s medijima i razvoju medijskih komunikacijskih strategija, nastupom u medijima, te suradnjom s novinarima/kama. Polaznice radionice naučile su o metodama učinkovitog nastupa u medijima, komunikacije s novinarima/kama i dobroj medijskoj prezentaciji i vidljivosti.
Na radionici su sudjelovale po dvije predstavnice svake lokalne partnerske organizacije. Cilj radionice bio je podizanje kapaciteta lokalnih organizacija o razvoju komunikacijskih strategija prema institucijama i tijelima donositeljima odluka. Radionicu su pripremile i vodile Gordana Simonović, novinarka i Rada Borić, feministička aktivistkinja. Prvi dan ponudio je teoriska i praktična znanja o strategijama komunikacije s vlastima na loklanom i nacionalnom nivou. Trenerice su facilitirale pripremu nacionalne strategije zagovaranja Konvencije VE o suzbijanju nasilja protiv žena uključujući obiteljsko nasilje. Naša nacionalna strategija je fokusirana na prijenos informacija relevantnim ženskim OCD-ima, institucijama rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, političarima/kama, te važnim ženama u vladajućim političkim strukturama. Na lokalnoj razini dogovoreno je da će lokalne partnerice pokrenuti pitanje ratifikacije u komunikaciji s lokalnim vlastima i institucijama koje rade na suzbijanju nasilja protiv žena. Sljedeći korak u njihovom radu, nakon ratifikacije bit će zagovaranje za kvalitenom implementacijom odredbi Konvencije. Drugi dan radionice facilitatorice su bile fokusirane na rad s medijima i razvoju medijskih komunikacijskih strategija, nastupom u medijima, te suradnjom s novinarima/kama. Polaznice radionice naučile su o metodama učinkovitog nastupa u medijima, komunikacije s novinarima/kama i dobroj medijskoj prezentaciji i vidljivosti.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close