23-24/05/2013
Konferencija

23-24/05/2013
Konferencija
U okviru programa Europske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrijednosti kao uvjet za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. svibnja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

Na Konferenciji su sudjelovali/e predstavnici/e 152 organizacije civilnog društva iz regije Zapadnog
Balkana, Turske i država EU, koje su nositelji i partneri 18 projekata koji će se realizirati u naredne četiri godine.

Zajedno sa svojih 5 partnerica predstavile smo projekt usmjeren na zagovaranje za ratifikaciju i punu implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
U okviru programa Europske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrijednosti kao uvjet za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. svibnja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

Na Konferenciji su sudjelovali/e predstavnici/e 152 organizacije civilnog društva iz regije Zapadnog Balkana, Turske i država EU, koje su nositelji i partneri 18 projekata koji će se realizirati u naredne četiri godine.

Zajedno sa svojih 5 partnerica predstavile smo projekt usmjeren na zagovaranje za ratifikaciju i punu implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close