13-15/05/2013
Seminar

13-15/05/2013
Seminar
U organizaciji Centra za žene žrtve rata ROSA održan je trodnevni seminar za sve partnerske organizacije. Za edukaciju na seminaru bili su angažirani/e stručnjaci/kinje iz Hrvatske i EU. Predstavnice partnerskih organizacija su unapredile svoja znanja i vještine i dogovorile buduće akcije u planiranju zajedničke kampanje.

Predstavnice pet partnerskih organizacija, Autonomni ženski centar (Beograd), Centar za žene žrtve rata ROSA (Zagreb), Udružene žene Banja Luke (Banja Luka), Društvo SOS telefon (Ljubljana) i Nacionalni savet za ravnopravnost polova - SOŽM (Skopje) sudjelovale su na trodnevnom seminar o akcijama zagovaranja i kampanjama. Seminar su vodile/i stručnjakinje/k iz Hrvatske (Sandra Benčić i Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije, Željka Gracin Leljak iz Zelene akcije) te predstavnice organizacija civilnog društva iz
Evropske unije (Colette de Troy iz EWL i Barbara Stelmaszek iz WAVE Mreže). Voditelji/ce su pomogli/e u analizi dosadašnja bogatih iskustva partnerskih organizacija u kampanjama i akcijama zagovaranja, da se fokusiraju potrebe partnerica, analiziraju ključni akteri za svaku državu, prikažu zagovaračke strategije i prijemeri dobrih praksi, te napravi raspored za naredni period.

Rezultat seminara su unaprjeđena teoretska i praktična znanja predstavnica 5 partnerskih organizacija. Dogovoreno je da će se izabrati jedan, zajednički slogan, a da će zahtjevi kampanje biti različiti, u odnosu na kontekst svake od država. Izrađen je plan aktivnosti (zadaci i vremenski okvir) za tim kampanje i nacionalne timove. Dogovoreno je da se iskoriste ideje EWL i WAVE alati za kampanje i da svaki nacionalni tim razradi plan kampanje.
U organizaciji Centra za žene žrtve rata ROSA održan je trodnevni seminar za sve partnerske organizacije. Za edukaciju na seminaru bili su angažirani/e stručnjaci/kinje iz Hrvatske i EU. Predstavnice partnerskih organizacija su unapredile svoja znanja i vještine i dogovorile buduće akcije u planiranju zajedničke kampanje.

Predstavnice pet partnerskih organizacija, Autonomni ženski centar (Beograd), Centar za žene žrtve rata ROSA (Zagreb), Udružene žene Banja Luke (Banja Luka), Društvo SOS telefon (Ljubljana) i Nacionalni savet za ravnopravnost polova - SOŽM (Skopje) sudjelovale su na trodnevnom seminar o akcijama zagovaranja i kampanjama. Seminar su vodile/i stručnjakinje/k iz Hrvatske (Sandra Benčić i Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije, Željka Gracin Leljak iz Zelene akcije) te predstavnice organizacija civilnog društva iz Evropske unije (Colette de Troy iz EWL i Barbara Stelmaszek iz WAVE Mreže). Voditelji/ce su pomogli/e u analizi dosadašnja bogatih iskustva partnerskih organizacija u kampanjama i akcijama zagovaranja, da se fokusiraju potrebe partnerica, analiziraju ključni akteri za svaku državu, prikažu zagovaračke strategije i prijemeri dobrih praksi, te napravi raspored za naredni period.

Rezultat seminara su unaprjeđena teoretska i praktična znanja predstavnica 5 partnerskih organizacija. Dogovoreno je da će se izabrati jedan, zajednički slogan, a da će zahtjevi kampanje biti različiti, u odnosu na kontekst svake od država. Izrađen je plan aktivnosti (zadaci i vremenski okvir) za tim kampanje i nacionalne timove. Dogovoreno je da se iskoriste ideje EWL i WAVE alati za kampanje i da svaki nacionalni tim razradi plan kampanje.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close