27/03/2013
Sastanak

27/03/2013
Sastanak
Ciljevi sastanka:

1. Prezentiranje projekta – uloga i obaveze lokalnih OCD-a u prvoj projektnoj godini

2. Planiranje aktivnosti u prvoj projektnoj godini

3. Izrada nacrta detaljne kontekstualne analize
Projekt je prezentiran lokalnim partnericama zajedno s planiranim aktivnostima i obavezama partnerica u prvoj projektnoj godini. Na temelju prezentacije obaveza i aktivnosti pet organizacije su se složile da žele biti partnerice u projektu. Na drugom dijelu sastanka izrađene su nacrti lokalnih kontekstualnih analiza. Partnerice su zajdenički radile na anlizi dionika, ciljane publike i ključnih faktora na lokalnom nivou.
Ciljevi sastanka:

1. Prezentiranje projekta – uloga i obaveze lokalnih OCD-a u prvoj projektnoj godini

2. Planiranje aktivnosti u prvoj projektnoj godini

3. Izrada nacrta detaljne kontekstualne analize Projekt je prezentiran lokalnim partnericama zajedno s planiranim aktivnostima i obavezama partnerica u prvoj projektnoj godini. Na temelju prezentacije obaveza i aktivnosti pet organizacije su se složile da žele biti partnerice u projektu. Na drugom dijelu sastanka izrađene su nacrti lokalnih kontekstualnih analiza. Partnerice su zajdenički radile na anlizi dionika, ciljane publike i ključnih faktora na lokalnom nivou.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close