11-12/02/2013
Sastanak

11-12/02/2013
Sastanak
U Skopju, 11.-12. veljače 2013. godine u organizaciji Autonomnog ženskog centra i Nacionalnog savjeta za ravnopravnost spolova – SOŽM održan je partnerski sastanak s ciljem diskusije projektnih aktivnosti i kreiranja predloga plana za implementaciju projekta.

Na sastanku su detaljno planirane projektne aktivnosti za 2013. i 2014. godinu, razmotreni su rezultati kontekstualne analize i mogućnosti za unapređenje vidljivosti projekta, te je pripremlje
nacrt redefinirane strategije i plana za implementaciju projekta.

Sastanku su prisustvovale predstavnice svih partnerskih organizacija: Autonomni ženski centar (Srbija), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija).
U Skopju, 11.-12. veljače 2013. godine u organizaciji Autonomnog ženskog centra i Nacionalnog savjeta za ravnopravnost spolova – SOŽM održan je partnerski sastanak s ciljem diskusije projektnih aktivnosti i kreiranja predloga plana za implementaciju projekta.

Na sastanku su detaljno planirane projektne aktivnosti za 2013. i 2014. godinu, razmotreni su rezultati kontekstualne analize i mogućnosti za unapređenje vidljivosti projekta, te je pripremlje nacrt redefinirane strategije i plana za implementaciju projekta.

Sastanku su prisustvovale predstavnice svih partnerskih organizacija: Autonomni ženski centar (Srbija), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija).
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close