A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 24 - SOS telefoni
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 24 - SOS telefoni
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 24 - SOS telefoni
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere za uspostavljanje non-stop (24 sata dnevno) besplatne telefonske linije za pomoć koja pokriva cijelu zemlju, radi davanja savjeta pozivaocima, povjerljivo odnosno čuvajući njihovu anonimnost, u vezi sa svim vidovima nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 24 SOS telefoni
Poređenje između država čl. 24 SOS telefoni
PITANJA
 
a. Da li na državnom nivou postoji SOS telefon za žrtve nasilja prema ženama i u porodici? Navedite koje su žrtve nasilja ciljna grupa? Da li postoje SOS telefoni na regionalnom/lokalnom nivou? Da li oni samo pružaju informacije ili takođe daju savjete? Kakve su informacije i/ili savjetovanje u pitanju (psihološko, pravno itd.)? Da li je telefon besplatan? Da li je otvoren 24 časa, 7 dana u nedjelji? Da li je razgovor povjerljiv ili žrtva mora da pruži lične podatke? Da li postoje pravila o povjerljivosti? Molim vas, objasnite. Da li postoje podaci o broju žrtava koje su koristile ovu uslugu u poslednje dvije godine?
Odgovor:
a. Da li na državnom nivou postoji SOS telefon za žrtve nasilja prema ženama i u porodici? Navedite koje su žrtve nasilja ciljna grupa? Da li postoje SOS telefoni na regionalnom/lokalnom nivou? Da li oni samo pružaju informacije ili takođe daju savjete? Kakve su informacije i/ili savjetovanje u pitanju (psihološko, pravno itd.)? Da li je telefon besplatan? Da li je otvoren 24 časa, 7 dana u nedjelji? Da li je razgovor povjerljiv ili žrtva mora da pruži lične podatke? Da li postoje pravila o povjerljivosti? Molim vas, objasnite. Da li postoje podaci o broju žrtava koje su koristile ovu uslugu u poslednje dvije godine?
Odgovor:
MINUS
b. Ko pruža ove usluge? Da li je osoblje obučeno za pružanje ovakvih usluga? Kako se finansira SOS telefon?
Odgovor: Usluge SOS linije pružaju nevladine lokalne organizacije SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja i Sigurna ženska kuća Podgorica. SOS telefoni trenutno su aktivni u 5 opština: SOS telefon Nikšić, SOS telefon Podgorica, SOS telefon Ulcinj, SOS telefon Berane i SOS telefon Bijelo Polje. Ciljna grupa su sve žene i djeca žrtve nasilja bez obzira na etničku, vjersku ili socijalnu pripadnost. Usluga za korisničku grupu je besplatna.
PLUS
b. Ko pruža ove usluge? Da li je osoblje obučeno za pružanje ovakvih usluga? Kako se finansira SOS telefon?
Odgovor: Usluge SOS linije pružaju nevladine lokalne organizacije SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja i Sigurna ženska kuća Podgorica. SOS telefoni trenutno su aktivni u 5 opština: SOS telefon Nikšić, SOS telefon Podgorica, SOS telefon Ulcinj, SOS telefon Berane i SOS telefon Bijelo Polje. Ciljna grupa su sve žene i djeca žrtve nasilja bez obzira na etničku, vjersku ili socijalnu pripadnost. Usluga za korisničku grupu je besplatna.

Dva od pet SOS telefona i Sigurna ženska kuća su za korisničku grupu dostupni 24h/7, 365 dana u godini, a preostali su radnim danima u toku radnog vremena. Tri od pet telefona usluge pružaju putem fiksne linije, a četiri usluge obezbjeđuju putem mobilne linije. Rad SOS linija je u najvećoj mjeri zasnovan na volonterskom doprinosu, a obavljaju ga organizacije koje u prosjeku imaju od 3 do 5 osoba1.

SOS telefoni imaju obučeno osoblje za razgovor i pomoć žrtvama. Usluge koje žrtve mogu da dobiju putem sos linije su obezbjeđivanje informacija žrtvama o daljem načinu postupanja kada je u pitanju porodično nasilje, povjerljivi razgovori sa žrtvom kao vid emocionalnog osnaživanja, psihološka podrška, urgentne intervencije po pozivu, povezivanje sa drugim sistemima koje mogu pomoći žrtvi, pravno savjetovanje. Svaka organizacija ima protokolaran način evidentiranja primljenih poziva, ali su ostale procedure heterogene. Samo dvije organizaicje imaju protokol o radu, a tri vodiče i jasno definisan način vođenja razgovora sa ženama i djecom žrtvama nasilja.

U 2014. godini SOS telefon Nikšić je zajedno sa preostala 4 SOS telefona podnio inicijativu za izradu održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama. U okviru ove inicijative napravljen je predlog Pravilnika za rad jedinstvene sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama i predlog je predat Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Na nacionalnom nivou ne postoje objedinjeni statistički podaci o broju žrtava porodičnog nasilja koje su se obratile za pomoć. Pojedine institucije (policija, sudovi, organi za prekršaje, centri za socijalni rad), vode svoje statistike, a takođe i SOS telefoni. Navedene statistike se u velikoj mjeri objedinjavaju u Izvještaju o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici, ali je problem što nijesu uniformne, pa ih nije moguće sabirati, upoređivati i samim tim kvalitetno analizirati. U Planu akcije za postizanje rodne ravnopravnosti kao jedan od problema je istaknuto nepostojanje jedinstvene baze podataka o broju žrtava koje se javljaju za pomoć, jer se dostupni podaci ne mogu objediniti. Navedena baza još uvijek nije uspostavljena, iako je po strateškim dokumentima njena realizacija trebala biti najkasnije u 2014. godini.

SOS telefoni kao NVO se finansiraju u skladu sa Zakonom o NVO, finansijskom podrškom iz budžeta kao organizacije koje se bave djelatnostima od javnog interesa, kao i iz međunarodnih projekata i donacija, dobrovoljnih priloga, prihoda od privrednih djelatnosti, ali i sopstvenih projektnih aktivnosti i volonterskog rada. Što se tiče finansijaske podrške od strane lokalne samouprave ona ne postoji već se SOS linije finansiraju kao i sve druge NVO kada opštine raspišu konkurse za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost2, član 26. stav 10 propisuje “usluge koje obavljaju nevladine organizacije osnovane u skladu sa propisom kojim se uređuje poslovanje tih organizacija, ukoliko ne postoji vjerovatnoća da će to oslobađanje dovesti do narušavanja konkurencije” mogu biti oslobođene PDV-a, ako su od javnog interesa. Iskustvo SOS telefona Nikšić pokazuje da Vlada Crne Gore, tj. nadležno Ministarstvo finansija nemaju dobru volju za primjenu navedene odredbe. Naime, SOS telefon Nikšić je u oktobru 2014. Ministarstvu uputio molbu za oslobađanje od PDV prema firmi koja je radila električne instalacije u SOS skloništu. Uprkos, očiglednim činjenicama, da je gradnja skloništa za žene i djecu žrtve nasilja javni interes i da ni na koji način oslobađanje od PDV ne narušava konkurenciju molba je odbijena.3
MINUS
[1] Izvor, Analiza kapaciteta i usluga SOS telefona u Crnoj Gori, oktobar 2014. Arhiva SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
[2] Vidjeti na http://www.poreskauprava.gov.me/biblioteka/zakoni
[3] Izvor, Arhiva SOS telefona Nikšić
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.