A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da rodno zasnovano nasilje nad ženama bude prepoznato kao oblik proganjanja u okviru značenja člana 1, A (2), Konvencije iz 1951. koja se odnosi na status izbjeglica, i kao vid ozbiljnog ugrožavanja koje zahtijeva komplementarnu/subsidijarnu zaštitu.

2. Članice će obezbijediti rodno osetljivo tumačenje po svakom osnovu Konvencije, a u slučajevima gdje se utvrdi da postoji strah od proganjanja po jednom ili više ovih osnova, podnosiocima zahtjeva biće odobren izbjeglički status u skladu sa primjenjivim nadležnim instrumentima.

3. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi razvile rodno osjetljive procedure prijema i usluge podrške za azilante, kao i rodno osjetljiva uputstva i procedure za azil, koje obuhvataju utvrđivanje izbjegličkog statusa i zahtijevanje međunarodne zaštite.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da rodno zasnovano nasilje prema ženama može biti prepoznato kao oblik proganjanja u skladu sa značenjem člana 1, A (2), Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine, i da kao vid ozbiljnog ugrožavanja zahtjeva komplementarnu, odnosno subsidijarnu zaštitu, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da rodno zasnovano nasilje prema ženama može biti prepoznato kao oblik proganjanja u skladu sa značenjem člana 1, A (2), Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine, i da kao vid ozbiljnog ugrožavanja zahtjeva komplementarnu, odnosno subsidijarnu zaštitu, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje rodno osetljivo tumačenje po svakom osnovu Konvencije i odobrava izbjeglički status podnosiocima zahtjeva za azil u slučajevima gde se utvrdi da postoji strah od proganjanja po jednom ili više tih osnova, u skladu sa primenljivim relevantnim instrumenima, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
2. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje rodno osetljivo tumačenje po svakom osnovu Konvencije i odobrava izbjeglički status podnosiocima zahtjeva za azil u slučajevima gde se utvrdi da postoji strah od proganjanja po jednom ili više tih osnova, u skladu sa primenljivim relevantnim instrumenima, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
3. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje razvoj rodno osjetljivih procedura prijema i usluga podrške za lica koja traže azil, kao i rodno osjetljivih uputstava i procedura za azil, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
3. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje razvoj rodno osjetljivih procedura prijema i usluga podrške za lica koja traže azil, kao i rodno osjetljivih uputstava i procedura za azil, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
4. Broj rodno osjetljivih uputstava i procedura za azil na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Odgovor:
4. Broj rodno osjetljivih uputstava i procedura za azil na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Odgovor:
MINUS
5. Broj pružalaca usluga podrške za lica koja traže azil, razvrstan prema: a) regionu/gradu i b) vrsti pružaoca usluge (javni, privatni, civilni sektor).
Odgovor:
5. Broj pružalaca usluga podrške za lica koja traže azil, razvrstan prema: a) regionu/gradu i b) vrsti pružaoca usluge (javni, privatni, civilni sektor).
Odgovor:
MINUS
6. Procenat žena kojima je odobren status azila zasnovan na činjenici da su žrtve rodno zasnovanog nasilja, u odnosu na broj žena koje su podnijele zahtjev za azil, na godišnjem nivou.
Odgovor:
6. Procenat žena kojima je odobren status azila zasnovan na činjenici da su žrtve rodno zasnovanog nasilja, u odnosu na broj žena koje su podnijele zahtjev za azil, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.