A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    

POTPISUJEM
PDF    

POTPISUJEM

Informativni liflet o Konvenciji SE o spriječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Informativni liflet o Konvenciji SE o spriječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.