A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica, 2014
Metodologija
PDF    
Podgorica, 2014
Metodologija
Metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici
Metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.