Član 33 - Psihičko nasilje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 33 - Psihičko nasilje
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da namjerno ponašanje koje ozbiljno narušava psihički integritet nekog lica prinudom odnosno prijetnjama bude inkriminirano.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje kažnjavanje djela/akata psihičkog nasilja, usklađeno sa definicijom iz Konvencije, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje kažnjavanje djela/akata psihičkog nasilja, usklađeno sa definicijom iz Konvencije, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Broj prijava samo psihičkog nasilja prema ženama podnijetih policiji i drugim organima/službama (socijalne službe, javno tužilaštvo, zdravstvene ustanove, relevantne nevladine organizacije), razvrstanih prema polu učinioca i srodstvu, na godišnjem nivou.
Odgovor:
2. Broj prijava samo psihičkog nasilja prema ženama podnijetih policiji i drugim organima/službama (socijalne službe, javno tužilaštvo, zdravstvene ustanove, relevantne nevladine organizacije), razvrstanih prema polu učinioca i srodstvu, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
3. Procenat prijava samo psihičkog nasilja prema ženama koje primi javno tužilaštvo, u odnosu na ukupan broj podnijetih prijava samo psihičkog nasilja relevantnim službama, na godišnjem nivou.
Odgovor:
3. Procenat prijava samo psihičkog nasilja prema ženama koje primi javno tužilaštvo, u odnosu na ukupan broj podnijetih prijava samo psihičkog nasilja relevantnim službama, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
4. Procenat pokrenutih krivičnih/prekršajnih postupaka samo za psihičko nasilje prema ženama u odnosu na ukupni broj ovih prijava, na godišnjem nivou.
Odgovor:
4. Procenat pokrenutih krivičnih/prekršajnih postupaka samo za psihičko nasilje prema ženama u odnosu na ukupni broj ovih prijava, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
5. Procenat pravosnažnih/konačnih sudskih presuda samo za psihičko nasilje prema ženama u odnosu na ukupni broj ovih prijava, na godišnjem nivo.
Odgovor:
5. Procenat pravosnažnih/konačnih sudskih presuda samo za psihičko nasilje prema ženama u odnosu na ukupni broj ovih prijava, na godišnjem nivo.
Odgovor:
MINUS
6. Procenat izrečenih efektivnih kazni zatvora samo za psihičko nasilje prema ženama u odnosu na ukupan broj ovih prijava1 (odnosno okončanih sudskih postupaka), na godišnjem nivou.
Odgovor:
6. Procenat izrečenih efektivnih kazni zatvora samo za psihičko nasilje prema ženama u odnosu na ukupan broj ovih prijava1 (odnosno okončanih sudskih postupaka), na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
7. Procenat krivičnih i/ili prekršajnih prijava/optužnica pokrenutih od strane policije ili javnog tužilaštva protiv žene i muškarca kao učinilaca nasilja u porodici, u poređenju sa ukupnim brojem prijava/optužnica za nasilje u porodici, na godišnjem nivou.
Odgovor:
7. Procenat krivičnih i/ili prekršajnih prijava/optužnica pokrenutih od strane policije ili javnog tužilaštva protiv žene i muškarca kao učinilaca nasilja u porodici, u poređenju sa ukupnim brojem prijava/optužnica za nasilje u porodici, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.