PDF    
05/06/2017
ANALITIČKI IZVJEŠTAJ
PDF    
05/06/2017
ANALITIČKI IZVJEŠTAJ
Fondacija Udružene žene i Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice su provele monitoring krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u periodu od aprila do kraja novembra 2016. godine. Monitoring je obuhvatio 22 suda u Bosni i Hercegovini a proveden je u partnerstvu sa Udruženjem žena Most iz Višegrada, Udruženjem građana Budućnost iz Modriče, Udruženjem žena BiH Mostar i Fondacijom Lara iz Bijeljine. Primarno je usmjeren na mapiranje i analiziranje statusa zaštite prava i uvažavanja potreba žena i djece koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje a koji se u postupcima pred sudovima pojavljuju kao oštećena lica/svjedokinje/ci, kaznene politike, te ostvarivanje
uticaja na unapređenje postupanja pravosudnih institucija i drugih subjekata zaštite u oblasti sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja, te doprinosa uspostavljanju koordiniranog i efikasnog sistema zaštite usmjerenog na podršku ženama i djeci koji su preživjeli nasilje.

Analitički izvještaj  sadrži  preporuke koje se odnose na prevenciju, efikasnije sankcionisanje djela nasilja nad ženama i podršku i zaštitu žrtava/oštećenih.
Fondacija Udružene žene i Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice su provele monitoring krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u periodu od aprila do kraja novembra 2016. godine. Monitoring je obuhvatio 22 suda u Bosni i Hercegovini a proveden je u partnerstvu sa Udruženjem žena Most iz Višegrada, Udruženjem građana Budućnost iz Modriče, Udruženjem žena BiH Mostar i Fondacijom Lara iz Bijeljine. Primarno je usmjeren na mapiranje i analiziranje statusa zaštite prava i uvažavanja potreba žena i djece koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje a koji se u postupcima pred sudovima pojavljuju kao oštećena lica/svjedokinje/ci, kaznene politike, te ostvarivanje uticaja na unapređenje postupanja pravosudnih institucija i drugih subjekata zaštite u oblasti sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja, te doprinosa uspostavljanju koordiniranog i efikasnog sistema zaštite usmjerenog na podršku ženama i djeci koji su preživjeli nasilje.

Analitički izvještaj  sadrži  preporuke koje se odnose na prevenciju, efikasnije sankcionisanje djela nasilja nad ženama i podršku i zaštitu žrtava/oštećenih.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close