Neum 08/07/2016
TEMATSKA RADIONICA

Neum 08/07/2016
TEMATSKA RADIONICA

Od 08-10. jula 2016. godine, u organizaciji Fondacije Udružene Žene, u hotelu "Sunce" u Neumu je održana tematska radionica pod nazivom: „Prioriteti djelovanja u okviru Programske platforme saradnje žena iz zakonodavne i izvršne vlasti i žena aktivnih u nevladinim organizacijama u BiH za period 2016 – 2018. godine“ na kojem su bili prisutni/e predstavnici/ce Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća Naroda Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH, Skupštine Brčko Distrikta BiH, Radne grupe za rodnu ravnopravnost Vlade Brčko Distrikta BiH, Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, te predstavnici/e nevladinog sektora u BiH.


Dogovoreni su zajednički prioriteti djelovanja na polju zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, zaštite materinstve, ravnopravnog učešća žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, zapošljavanju, radu i pristupu resursima, reformi sektora socijalne zaštite, te rodno odgovornog budžetiranja.

Učesnicama/ima predstavljeno drugo dopunjeno izdanje Osnovne studije koja sadrži Analizu usklađenosti zakonodavnih i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Od 08-10. jula 2016. godine, u organizaciji Fondacije Udružene Žene, u hotelu "Sunce" u Neumu je održana tematska radionica pod nazivom: „Prioriteti djelovanja u okviru Programske platforme saradnje žena iz zakonodavne i izvršne vlasti i žena aktivnih u nevladinim organizacijama u BiH za period 2016 – 2018. godine“ na kojem su bili prisutni/e predstavnici/ce Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća Naroda Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH, Skupštine Brčko Distrikta BiH, Radne grupe za rodnu ravnopravnost Vlade Brčko Distrikta BiH, Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, te predstavnici/e nevladinog sektora u BiH.
Dogovoreni su zajednički prioriteti djelovanja na polju zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, zaštite materinstve, ravnopravnog učešća žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, zapošljavanju, radu i pristupu resursima, reformi sektora socijalne zaštite, te rodno odgovornog budžetiranja.

Učesnicama/ima predstavljeno drugo dopunjeno izdanje Osnovne studije koja sadrži Analizu usklađenosti zakonodavnih i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close