Sarajevo, 17/12/2015
SPORAZUM

Sarajevo, 17/12/2015
SPORAZUM

17.12.2015. godine u Sarajevu je potpisan Sporazum o saradnji, između Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže. Sigurna mreža je mreža ženskih nevladinih organizacija, sa teritorije Bosne i Hercegovine, koje se bave nasiljem nad ženama.

Fondacija "Udružene žene" i lokalne partnerice su osnovičice Sigurne mreže.


Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je efikasna implementacija Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, ratifikovane Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i usvojene Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH za period 2015 – 2018 godine.

17.12.2015. godine u Sarajevu je potpisan Sporazum o saradnji, između Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže. Sigurna mreža je mreža ženskih nevladinih organizacija, sa teritorije Bosne i Hercegovine, koje se bave nasiljem nad ženama.

Fondacija "Udružene žene" i lokalne partnerice su osnovičice Sigurne mreže.
Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je efikasna implementacija Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, ratifikovane Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i usvojene Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH za period 2015 – 2018 godine.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close