PDF    
Beograd, 5/2/2016
PREDLOG
PDF    
Beograd, 5/2/2016
PREDLOG
Autonomni ženski centar se obratio Republičkom javnom tužilaštvu predlogom za unapređenje postupanja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi sa krivičnim delom nasilje u porodici i drugim delima sa elementima nasilja koja su usmerena prema ženama, s ciljem povećanja delotvornosti i ujednačavanja postupanja tužilaca.

Autonomni ženski centar je predložio:
- obaveznu procenu i upravljanje bezbednosnim rizicima, u skladu sa čl. 51 Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici,
- obaveznu multisektorsku saradnju na lokalnom nivou, u skladu sa Posebnim protokolom za pravosuđe u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima,
- odlučivanje o odlaganju krivičnog gonjenja (čl. 283 ZKP-a) isključivo na osnovu prethodne procene bezbednosnih rizika i multisektorske konsultacije.

Obrazloženja za predloge pogledati u prilogu.
Autonomni ženski centar se obratio Republičkom javnom tužilaštvu predlogom za unapređenje postupanja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi sa krivičnim delom nasilje u porodici i drugim delima sa elementima nasilja koja su usmerena prema ženama, s ciljem povećanja delotvornosti i ujednačavanja postupanja tužilaca.

Autonomni ženski centar je predložio:
- obaveznu procenu i upravljanje bezbednosnim rizicima, u skladu sa čl. 51 Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici,
- obaveznu multisektorsku saradnju na lokalnom nivou, u skladu sa Posebnim protokolom za pravosuđe u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima,
- odlučivanje o odlaganju krivičnog gonjenja (čl. 283 ZKP-a) isključivo na osnovu prethodne procene bezbednosnih rizika i multisektorske konsultacije.

Obrazloženja za predloge pogledati u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.