A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
Prijavi nasilje nad ženama i potraži pomoć!
Sigurna ženska kuća
069 013 321
020 232 352

Centar za ženska prava
020 664 193

SOS telefon Nikšić
040 213 086
Saopštenje za javnost NVO povodom objavljivanja prvog izvještaja GREVIO o primjeni Istanbulske konvencije u Crnoj Gori
ŽIVE SA NAMA - u Crnoj Gori postoji seksualno nasilje
Plesom protiv nasilja nad ženama
Protest povodom smrti djeteta koje je brutalno pretučeno
(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja
Žrtvama porodičnog nasilja obezbijediti finansijsku pomoć
Delegacija ekspertske grupe GREVIO posjetila Crnu Goru
Utvrditi ličnu odgovornost državnih službenika u postupanju u slučajevima nasilja u porodici
NVO podnijele izvještaj iz sjenke GREVIO komitetu
Objavljena zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju
Nasilje u porodici i rizici po djecu- prema sveobuhvatnom rješenju
Odigrana predstava o nasilju nad ženama
i Hleb i Mir i Ruže
OSMOMARTOVSKI MARŠ
i Hleb i Mir i Ruže
Održana tribina u Budvi
KULTURA BILBORDA
Održana tribina u Budvi
Crna Gora i ove godine solidarno pleše!
Unapređivanje politika rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj
Danas bi bile medju nama
PROTESTNA ŠETNJA
Danas bi bile medju nama
Podnijete krivične prijave protiv državnih službenika
Protestna šetnja povodom nesavjesnog postupanja institucija u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Održana dvodnevna obuka za predstavnike pravosuđa
Održana konferencija povodom 16 dana aktivizma
Lokalni konsultativni sastanak za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici
Nasilje nad ženama tema na Teen Talk 2016
Sastanak sa članicom GREVIO komiteta
Potpisujem, od sada ću reagovati!
Održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji u Beogradu
Promovisan novi spot Sigurne ženske kuće
Održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji u Ljubljani
Pucanj u sistem i u pravdu
Održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji u Skoplju
Održan treći godišnji humanitarni bazar „Noise in Fashion“
Održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji u Zagrebu
Amandmani za izmjene i dopune Krivičnog zakonika upućeni radnoj grupi Ministarstva pravde
Pisanje izvještaja u sjenci za ekspertsku grupu GREVIO
Nedovoljna implementacija Konvencije o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Lideri procesa Brdo Brioni - jačati rodnu ravnopravnost i iskorijeniti nasilje nad ženama
Održan okrugli sto Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja u Crnoj Gori
Nedovoljna implementacija Konvencije o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Proširiti krug zaštićenih lica od nasilja u porodici i uvesti nove oblike krivičnog djela silovanje
Počela evropska kampanja u okviru mreže WAVE
Protest ženskih NVO ispred gradskog parlamenta povodom Konvencije “ONA JE TU”
Saopštenje za javnost povodom kampanje ISTUPI!
Saopštenje za javnost ženskih NVO povodom Konvencije
Povodom desetogodišnjice obnove nezavisnosti održan performans – NEZAVISNOST ŽENAMA
Održana konferencija “Zakon, politika, društvo i diskriminacija”
Doprinos Sigurne ženske kuće izradi Izvještaja o Crnoj Gori za 2016. godinu
Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji predstavnika pravosuđa o nasilju I nasilju nad ženama
Sastanak lokalnih institucija za bolju zaštitu djece žrtava nasilja u Nikšiću
Osmomartovski protestni mars održan u Podgorici
Planetarna kampanja protiv nasilja nad ženama
Predsjednik Crne Gore primio predstavnike/ce Sigurne ženske kuće i Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine CG
Reakcija na neprimjereno ponašanje ljekara Doma zdravlja u Nikšiću Rajka Pavličića
Održana konsultativna konferencija Savjeta za građansku kontrolu policije
Održana druga Konferencija slučajeva zaštite od nasilja u porodici
Održan seminar na temu praćenja implementacije Zakona i preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih nacija
Održana prva konferencija slučajeva zaštite od nasilja u porodici
Održan trening za predstavnice NVO
Saradnja i intervencija - stop nasilju u porodici
Podrška u preduzimanju adekvatnih mjera u borbi protiv nasilja nad ženama
Zaustavite nasilje! Sa riječi – u akciju!
Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja  – garancije dostupnosti i kvaliteta usluge
Zaustavite nasilje! Sa riječi – u akciju!
Počela sa radom nacionalna SOS linija za pomoć žrtama nasilja
Niko ne voli prazna obećanja!
EK obustavlja potpisivanje ugovora za dodjelu granta Institutu za javnu politiku
SŽK traži zaštitu žrtava nasilja u porodici  kroz Porodični zakon
Tanja Ignjatović predstavila Indikatore za praćenje primjene Konvencije SE protiv nasilja nad ženama u Skupštini Crne Gore
Analiza uskladjenosti zakonodavnog i strateškog okvira CG sa standardima Konvencije SE protiv nasilja nad ženama
52 NVO uputile pismo predsjedniku EK u vezi sa finansiranjem Instituta za javne politike
Sastanak sa poslanicama povodom podnesene inicijative
Liberalna partija podržava inicijativu
Kipar potpisao Konvenciju SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Amandmani upućeni poslanicama za izmjene krivičnog zakonodavstva
Uskraćivanje podataka nije način da se spriječi diskriminacija
Akcija ”Potpisujem protiv nasilja prema ženama”
Memorandum o razumijevanju sa NVO koje pružaju usluge SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja
Edukacija mladih za život bez nasilja
Ulična akcija
NASTAVAK KAMPANJE
Ulična akcija
Ulična akcija
KAMPANJA
Ulična akcija
Primjedba na transparentnost postupka izbora kandidata/tkinja
Održan sastanak sa ministricom rada i socijalnog staranja
Podrška Globalnoj kampanji protiv nasilja nad ženama i djevojkama
Održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.