Brisel, 4/3/2016
KONVENCIJA

Brisel, 4/3/2016
KONVENCIJA
Evropska komisija je 4. marta 2016. godine podnela predlog da Evropska unija ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. U narednom periodu se očekuje da ovaj predlog razmotre Savet Evropske unije i Evropski parlament, čiji je pristanak neophodan u ovom procesu.
 
Konvenciju je do sada ratifikovalo 20 država, od kojih je 12 država članica Evropske unije, ali i Republika Srbija, koja je u procesu pridruživanja EU. Još 19 država je potpisalo ovaj međunarodni instrument, među kojima je 13 država članica Evropske unije.
Ovo je značajan korak, koji može doprineti punoj primeni ovog sveobuhvatnog međunarodnog instrumenta u oblasti zaštite žena od nasilja na evropskom nivou. Jedna od prednosti pristupanja Evropske unije Konvenciji bila bi aktivna uloga EU u praćenju primene ovog dokumenta, što bi povećalo mogućnosti za uticaj EU u oblasti sprečavanja nasilja prema ženama.  
 
Detaljnije informacije dostupne ovde.
Evropska komisija je 4. marta 2016. godine podnela predlog da Evropska unija ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. U narednom periodu se očekuje da ovaj predlog razmotre Savet Evropske unije i Evropski parlament, čiji je pristanak neophodan u ovom procesu.
 
Konvenciju je do sada ratifikovalo 20 država, od kojih je 12 država članica Evropske unije, ali i Republika Srbija, koja je u procesu pridruživanja EU. Još 19 država je potpisalo ovaj međunarodni instrument, među kojima je 13 država članica Evropske unije. Ovo je značajan korak, koji može doprineti punoj primeni ovog sveobuhvatnog međunarodnog instrumenta u oblasti zaštite žena od nasilja na evropskom nivou. Jedna od prednosti pristupanja Evropske unije Konvenciji bila bi aktivna uloga EU u praćenju primene ovog dokumenta, što bi povećalo mogućnosti za uticaj EU u oblasti sprečavanja nasilja prema ženama.  
 
Detaljnije informacije dostupne ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.