22/10/2014, Slavonski Brod
JAVNO PREDAVANJE

22/10/2014, Slavonski Brod
JAVNO PREDAVANJE

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava organizirala je javno predavanje u Slavonskom Brodu. Javno predavanje je sastavni dio partnerskog projekta "Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti rodno utemeljenog nasilja" i projekta Ženske sobe "Edukacijom do znanja -suradnjom do promjena".

Na javnom predavanju govorilo se o oblicima rodno uvjetovanog nasilja, rasprostranjenosti, posljedicama, mehanizmima zaštite te mogućnostima pomoći i podrške žrtvama rodnog nasilja te o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama kao sveobuhvatnom međunarodnom pravnoobvezujeućem instrumentu kojeg Hrvatska treba što prije ratificirati.


Sudionici predavanja bili su predstavnici/e lokalnih institucija: CZSS, Policije, Državnog općinskog odvjetništva, Prekršajni sud, Ured državne uprave BPŽ,parlamentarne stranke.

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava organizirala je javno predavanje u Slavonskom Brodu. Javno predavanje je sastavni dio partnerskog projekta "Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti rodno utemeljenog nasilja" i projekta Ženske sobe "Edukacijom do znanja -suradnjom do promjena".

Na javnom predavanju govorilo se o oblicima rodno uvjetovanog nasilja, rasprostranjenosti, posljedicama, mehanizmima zaštite te mogućnostima pomoći i podrške žrtvama rodnog nasilja te o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama kao sveobuhvatnom međunarodnom pravnoobvezujeućem instrumentu kojeg Hrvatska treba što prije ratificirati.
Sudionici predavanja bili su predstavnici/e lokalnih institucija: CZSS, Policije, Državnog općinskog odvjetništva, Prekršajni sud, Ured državne uprave BPŽ,parlamentarne stranke.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close