PDF    
1/08/2014, Zagreb
Poziv Vladi RH
PDF    
1/08/2014, Zagreb
Poziv Vladi RH

Centar za žene žrtve rata - ROSA u suradnji s brojnim ženskim organizacijama i mrežama iz Hrvatske i Europe poziva Republiku Hrvatsku da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - Istanbulsku konvenciju koja stupa na snagu 1. kolovoza. 

Centar za žene žrtve rata - ROSA u suradnji s brojnim ženskim organizacijama i mrežama iz Hrvatske i Europe poziva Republiku Hrvatsku da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - Istanbulsku konvenciju koja stupa na snagu 1. kolovoza. 

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close