1/11/2013, Zagreb
Promocija Konvencije

1/11/2013, Zagreb
Promocija Konvencije

Đurđica Kolarec, članica Centra za žene žrtve rata - ROSA, sudjelovala je u TV emisiji "Društvena mreža" na temu prostitucije i trgovanja ženama te govorila o važnosti ratificiranja Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja će doprinijeti poboljšanju položaja žena koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje. Emisiju možete pogledati OVDJE.

Đurđica Kolarec, članica Centra za žene žrtve rata - ROSA, sudjelovala je u TV emisiji "Društvena mreža" na temu prostitucije i trgovanja ženama te govorila o važnosti ratificiranja Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja će doprinijeti poboljšanju položaja žena koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje. Emisiju možete pogledati OVDJE.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close