23/5/2014, Zagreb
SASTANAK

23/5/2014, Zagreb
SASTANAK

Članice Centra za žene žrtve rata - ROSA sastale su se s predstavnicama Službe za djecu i obitelj, Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj u Ministarstvu socijalne politike i mladih, voditeljicom Službe Duškom Bogdanović i višom stručnom savjetnicom Sabinom Morosini Turčinović.

Na sastanku se razgovaralo o prošlim i planiranim aktivnostima projekta te rezultatima koji su do sad postignuti.


Predstavnice Ministarstva objasnile su novo ustrojstvo Ministarstva i ulogu njihove službe u procesu ratifikacije Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i trenutne aktivnosti koje se provode u procesu pripreme ratifikacije. 

Članice Centra za žene žrtve rata - ROSA sastale su se s predstavnicama Službe za djecu i obitelj, Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj u Ministarstvu socijalne politike i mladih, voditeljicom Službe Duškom Bogdanović i višom stručnom savjetnicom Sabinom Morosini Turčinović.

Na sastanku se razgovaralo o prošlim i planiranim aktivnostima projekta te rezultatima koji su do sad postignuti.
Predstavnice Ministarstva objasnile su novo ustrojstvo Ministarstva i ulogu njihove službe u procesu ratifikacije Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i trenutne aktivnosti koje se provode u procesu pripreme ratifikacije. 

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close