18/1/2014, Zagreb
Akcija dijeljenja letaka

18/1/2014, Zagreb
Akcija dijeljenja letaka

Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata-ROSA su u sklopu Face to Face (F2F) akcije prikupljanja sredstava organizirale akciju dijeljenja letaka u City Centar West i City Centar East u Zagrebu od 18.-25. siječnja i od 1.-8. veljače 2014. godine.

Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata-ROSA su u sklopu Face to Face (F2F) akcije prikupljanja sredstava organizirale akciju dijeljenja letaka u City Centar West i City Centar East u Zagrebu od 18.-25. siječnja i od 1.-8. veljače 2014. godine.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close