17/4/2014, Zagreb
Javna rasprava

17/4/2014, Zagreb
Javna rasprava

Članice Centra za žene žrtve rata - ROSA sudjelovale su na okruglom stolu u organizaciji Ministarstva branitelja i UNDP-a Hrvatska. Cilj okruglog stola bio je doprinijeti javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu koja je otvorena do kraja travnja 2014.

Centar za žene žrtve rata - ROSA je u okviru Inicijative za ženski sud, čije članice su bile dio radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona, sudjelovao u pripremi prijedloga za izradu Nacrta.

Definicija seksualnog nasilja koja se navodi u Nacrtu prijedloga Zakona usklađena je s definicijom koju propisuje Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Članice Centra za žene žrtve rata - ROSA sudjelovale su na okruglom stolu u organizaciji Ministarstva branitelja i UNDP-a Hrvatska. Cilj okruglog stola bio je doprinijeti javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu koja je otvorena do kraja travnja 2014.
Centar za žene žrtve rata - ROSA je u okviru Inicijative za ženski sud, čije članice su bile dio radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona, sudjelovao u pripremi prijedloga za izradu Nacrta.

Definicija seksualnog nasilja koja se navodi u Nacrtu prijedloga Zakona usklađena je s definicijom koju propisuje Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close